پرهیز آمریکا از رویارویی نظامی با ایران

«نادرست بودن مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی» و «پرهیز آمریکا از رویارویی نظامی با ایران» از جمله محورهای مطالب امروز رسانه‌های کشور در ارتباط با روابط ایران و آمریکا است.

دیدگاهتان را بنویسید