هدف از تهدیدهای ساختگی آمریکا چیست؟

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ماهیت اصلی تهدید در خاورمیانه را اشغالگری رژیم صهیونیستی دانست و از جامعه جهانی خواست در مقابل تلاش‌های آمریکا و برخی شرکایش همچون سعودی‌ها برای تغییر ماهیت تهدید از مساله فلسطین به تهدیدات ساختگی، مقاومت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید