افزایش مخالفت‌ها با احیای وزارت بازرگانی در مجلس

این اقدام در حالی صورت گرفت که در یک سال اخیر، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی سه بار در تیرماه، مردادماه و مهرماه ۹۷ در قالب های مختلف در دستور کار مجلس قرار گرفته بود و هر سه بار رد شده بود. همچنین در این دوره زمانی، بسیاری از کارشناسان، مراکز پژوهشی و نهادهای صنفی تولیدی و بازرگانی هم با تصویب پیشنهاد دولت مبنی بر تشکیل مجدد وزارت بازرگانی مخالفت کرده بودند.

علی‌رغم مخالفت‌های قبلی مجلس با این پیشنهاد دولت، طرح جدید مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی به صورت ضربتی و ظرف دو جلسه در تاریخ  ۲۰ اسفند ۹۷ در کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون اصلیتصویب شد. سپس کمیسیون‌ صنایع مجلس به عنوان کمیسیون فرعی هم این طرح را به تصویب رساند.

با این وجود، همزمان با تعمیق بحث های کارشناسی درباره این طرح در هفته های اخیر، برخی از اعضای کمیسیون های اجتماعی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه، اقتصادی، فرهنگی، عمران و کشاورزی مجلس که جزو امضاکنندگان طرح احیای وزارت بازرگانی بودند، در گفت‌وگو با رسانه های مختلف با تصویب طرح مذکور مخالفت کردند. انتظار می رود در صورت ادامه روند فعلی افزایش شمار مخالفین طرح تشکیل وزارت بازرگانی، این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب نرسد.

صرار دولت بر احیای وزارت بازرگانی در حالی است که طبق اعلام اداره کل قوانین مجلس مغایر اصول 10 و 75 قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری کشور است و باعث بزرگ شدن ساختارهای دولت می شود. علاوه بر این، کارشناسان با اشاره بر تجارب قبلی داخلی تاکید دارند احیای وزارت بازرگانی باعث رونق واردات و به حاشیه رفتن تولید داخلی خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید